Lezing ‘Dierenartstraining’.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat ruim 78% van onze honden in meer of mindere mate angstig is bij een bezoek aan de dierenarts. Enkele voorbeelden waaraan u dit kunt zien zijn: honden die niet uit de auto willen komen of plat voor de ingang van de praktijk gaan liggen en met geen mogelijkheid in beweging te krijgen zijn, of honden die de behandelkamer in gesleept moeten worden. En natuurlijk honden die agressie inzetten waardoor de diagnostisering en behandeling moeilijker wordt. Ongetwijfeld herkent u één of meerdere van deze voorbeelden.

Er zijn talloze manieren waarop honden laten merken dat ze niet op hun gemak zijn. Honden die alles schijnbaar stoer lijken ‘toe te laten’ zijn niet per definitie relaxed. Dit heeft te maken met de verschillende coping stijlen en hoe honden iets wel of niet uiten. Angst bij/voor de dierenarts wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een negatieve ervaring, zoals bijvoorbeeld pijn, grensoverschrijdend ruw werken en het gebrek aan voldoende begeleiden en trainen van (jonge) honden ter voorbereiding op behandelingen en verzorging door de dierenarts. Vroegtijdige training en begeleiding kan voorkomen dat honden angstig worden en onnodig gestrest raken bij een bezoek aan de dierenarts. Als met training gewacht wordt tot de hond een negatieve ervaring heeft opgedaan, lopen we achter de feiten aan.

Dierenartstraining is ontstaan uit husbandrytraining. (Hierbij leert een dier zich vrijwillig te laten behandelen). Dit wordt al lange tijd toegepast bij bijvoorbeeld dierentuindieren, zodat deze zo stressvrij en diervriendelijk mogelijk verzorgd en behandeld kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. vrijwillige bloedafnames bij primaten, olifanten die actief meewerken aan voetverzorging, etc. Zo zijn er nog talloze andere diersoorten die doelbewust worden getraind om medische behandelingen dwangvrij te kunnen ondergaan. Dit zorgt voor minder stress en ook onnodige sedatie. Vanzelfsprekend gebeurt dit ook vanuit praktisch oogpunt: We kunnen onmogelijk met olifanten en tijgers ‘stoeien’ om ze medisch behandeld te laten worden. De dwang zoals we die vaak bij onze honden toepassen gaat bij de meeste dierentuindieren niet op. Daar zijn zij veel te groot, sterk en gevaarlijk voor.

Omdat we onze honden toevallig wel fysiek aan kunnen geeft dat ons echter niet het recht om ze, bijvoorbeeld bij de dierenarts, ook onnodig fysiek te dwingen.

Daarom worden bij dierenartstraining honden doelbewust getraind en voorbereid op het wennen aan en ondergaan van diverse medische of verzorgende (be)handelingen. Het routinematig trainen én het begeleiden in en streven naar vrijwillig meewerken aan (medische) behandelingen, zorgt ervoor dat een dierenartsbezoek meer voorspelbaar en minder stressvol wordt voor de hond.

Als we o.a. primaten en olifanten dwangvrij kunnen trainen waarom onze honden dan niet? Dierenartstraining zorgt voor meer veiligheid voor behandelende medewerkers en eigenaren. Honden die volgens het concept ‘dierenartstraining’ zijn getraind weten wat er gaat gebeuren en hoe ze kunnen reageren, ze ervaren minder stress en leren actief mee te werken aan de meest uiteenlopende behandelingen. Daardoor verlopen behandelingen sneller en soepeler waardoor het vele malen aangenamer is voor alle betrokkenen.

Het is dus eigenlijk wel zo fair om uw hond te trainen zodat zij/hij goed voorbereid is op een dierenartsbezoek. Tegenwerken wordt dan samenwerken.

Dierenartstraining is helaas nog een redelijk onbekend fenomeen binnen de veterinaire gezondheidszorg, hondenbezitters en hondenprofessionals. Canine Education wil daar een positieve verandering in brengen door meer kennis, informatie en training te bieden aan hondeneigenaren, hondenprofessionals, dierenartsen en paraveterinair medewerkers.

Met dit mooie doel voor ogen hebben we de lezing ‘Dierenartstraining’ geschreven. Tijdens deze twee uur durende lezing bespreken we het ontstaan van ‘Dierenartstraining’, wat het precies inhoudt en waarom het zo waardevol is. Diverse onderwerpen komen aan bod zoals wachtkamer-etiquette, wat kun je doen om onnodige stress en ongemak te voorkomen en wat kun je zoal bereiken met behulp van ‘Dierenartstraining’.

Voor actuele data waarop de lezing gehouden wordt: houdt u de Canine Education pagina op Facebook in de gaten.

Heeft u interesse in het hosten van deze lezing op uw hondenschool of dierenartspraktijk? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.