Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website www.canine-education.nl. Doordeze webpagina’s te raadplegen stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Canine Education aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Canine Education of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Canine Education. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Canine Education. Denkt u aanspraak te maken op het auteursrecht van gebruikt beeldmateriaal? Informeer ons hierover. De betreffende afbeelding zal dan per omgaande verwijderd worden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Canine Education verstrekt, worden opgenomen in de database van Canine Education. Deze gegevens worden door Canine Education gebruikt voor administratieve doeleinden en zullen uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doel, persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de website van Canine Education valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving

Alle rechten voorbehouden.